Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL


Voleinding 


De drie laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden ook wel ‘voleindingszondagen’ genoemd. Nadat wij in het kerkelijk jaar achtereenvolgens de geboorte, dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest hebben gevierd, beseffen we maar al te goed: we zijn er nog niet. Er staat ons nog iets te wachten. Er staat ons Iemand te wachten: de wederkomst, de terugkeer van Hem die zegt: ‘Mij is gegeven alle macht’. In deze tijd kunnen we elkaar dus bemoedigen met het woord ‘Maranatha’ – de HEER komt. Op de allerlaatste zondag (dit jaar op 24 november) zijn we in het bijzonder ook verbonden met hen die ons zijn voorgegaan. Met mooie herinneringen in ons hart, maar ook met vertrouwen op de dag dat wij met hen herenigd zullen worden. 

Dan zal werkelijkheid worden:

‘Er zal geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn’

(Openbaring 21:4)  

 

 


Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal.  Reageren? Vul het formulier in! 

76198