Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

WEZEN

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel de ‘tijd van het weeskind’ genoemd. De zondag ertussen heet ‘Wezenzondag’. Het geeft treffend het gevoel weer, dat de leerlingen moeten hebben gehad, toen Jezus van de aarde was weggenomen in de hemel: Als kinderen zonder ouders. Wél met de belofte van Jezus in hun achterhoofd: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’ (Johannes 14:18). Dit gevoel is vaak ook typerend voor ons geloof. We voelen ons ontheemd, alleen, misschien zelfs Godverlaten. De hemel is gesloten en lijkt als koper. Op aarde schijnt alles haar onverbiddelijke gang te gaan, alsof er geen God is. Wat we dan kunnen doen is: ons vastklampen aan de belofte ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’. Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, betekent niet dat we ons gevoel van moederziel alleen en Godverlaten definitief achter ons kunnen laten. Het betekent wel, dat we mogen bidden om de Geest die ons bij tijd en wijle en ‘ooit, soms, even’ vervult met Gods overvloedige aanwezigheid. Daarom kunnen we zeggen: ‘Al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’ 


 De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Nijverdal zijn te volgen via:

 (klik op de links)

 


Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal.


 Reageren? Mail me dan! dsvandalen@gmail.com

 

92856