Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

Bonhoeffer


Op 9 april is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord. Hij zat gevangen, omdat hij medeplichtig was aan een aanslag op Hitler. Met wikken en wegen, door diep nadenken en vurig bidden was hij tot zijn besluit gekomen: hij moest meedoen aan het verzet. Hij mocht zich hieraan niet onttrekken. Niets doen was voor hem de slechtste optie. Bonhoeffer staat hier op één lijn met allen die we in deze tijd gedenken. Zij die met gevaar voor eigen leven of zelfs ten koste van het eigen leven in verzet kwamen ‘om de tirannie te verdrijven’. Zij gingen in het voetspoor van Hem die Zijn leven voor ons heeft gegeven op Golgotha. ‘Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer’.

Bonhoeffer schreef in december 1944 vanuit zijn cel aan zijn geliefden het gedicht dat – vertaald en berijmd – ook in ons Liedboek is terecht gekomen (Lied 511). In dit lied spreekt hij zijn vertrouwen uit dat wij ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ zijn. Juist in deze onzekere tijd is het een lied dat aanspreken kan. Juist omdat we weten in welke omstandigheden Bonhoeffer dit lied schreef. Voor mensen die in de frontlinies van de zorg vechten voor mensenlevens. Voor hen die bezorgd zijn dat het virus ook hen of hun geliefden zal treffen. Voor hen die aan huis gebonden zich opgesloten voelen.

‘In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag’.


Ik wens u gezegende Paasdagen in vertrouwen op de HEER, die opgestaan is om ons nabij te zijn. 


Geen diensten Protestantse Gemeente Nijverdal

 In navolging van de richtlijnen van de overheid en het advies van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijverdal het besluit genomen dat er de komende 3 zondagen (15, 22 en 29 maart) geen kerkdiensten worden gehouden in Het Centrum en in De Regenboog. 

Wel wordt er deze zondagen om 9.30 uur een aangepaste viering gehouden vanuit Het Centrum die thuis gevolgd kan worden via www.kerkomroep.nl. Deze viering is ook later via deze site nog terug te kijken.

De preek en liturgie van zondag 22 maart kunt u hier nalezen
(klik op deze regel)

De dienst op Youtube

Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal. 
 Reageren? Vul het formulier in! 

80630