Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

Pinksteren


Pinksterfeest: Het feest dat de Geest neerdaalde en mensen niet alleen in beweging bracht, maar ook bij elkaar. Aan het einde van de allereerste Pinksterdag waren er duizenden mensen op de been. Hoe anders zal het dit jaar zijn. Geen mooie Pinksterkerkdienst met een uit volle borst gezongen 'Geest van hierboven'. Geen 'Opwekking' met tienduizenden samen. Maar aan de andere kant: de kracht van de Geest van God is dat er geen grenzen bestaan. Geen muren, ramen of plexiglas wanden. De Geest waait overal doorheen. Ook in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en afgesloten Corona-afdelingen. Zelfs tot in ons binnenste, in ons hart.
Daarom wens ik u allemaal een gezegend, 'intern' Pinksteren toe.
Met de hoop en de verwachting dat de Geest ervoor zal zorgen dat we binnen afzienbare weer naar elkaar worden 'toegeblazen'!

Wij leven van de wind
Die aanrukt uit den hoge
En heel het huis vervult
Waar knieën zijn gebogen,
Die doordringt in het hart,
In de verborgen hof,
En uitbreekt in een lied
En opstijgt God ten lof.


Geen diensten Protestantse Gemeente Nijverdal

 In navolging van de richtlijnen van de overheid en het advies van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijverdal het besluit genomen dat er de komende zondagen geen kerkdiensten worden gehouden in Het Centrum en in De Regenboog. 

Wel wordt er een aangepaste viering gehouden, die op zaterdag wordt opgenomen in Het Centrum en thuis gevolgd kan worden via Kerkomroep of YouTube. Deze vieringen zijn ook later via deze site nog terug te kijken:

Het Kerkomroep-kanaal van Het Centrum te Nijverdal

Het Youtube- kanaal van PG Nijverdal

Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal. 
 Reageren? Vul het formulier in! 

82683