Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE KUDELSTAART

4 oktober - DIERENDAG

 Vier oktober is het dierendag. Het is ook gedenkdag van Franciscus van Assisi. In de nacht van 3 op 4 oktober van het jaar 1226 stierf de beschermheilige van de dieren. Franciscus zag het als zijn roeping om

 

 

‘Gods kerk’ te herstellen. Daarmee is hij aan de slag gegaan. Letterlijk – met hout en steen. Figuurlijk door te bouwen aan een geestelijk huis, een familie van broeders en zusters, die ook in het spoor van de Gekruisigde wilden gaan. Niet alleen mensen, ook dieren werden erbij betrokken. In de omgeving van zijn schamele woning vliegen zwaluwen in en uit. De mussen verzamelen zich als Franciscus het woord neemt. Een vos steekt zijn neus schuchter door het struikgewas. Een grote zwarte kraai zit op de schouder van de bedelmonnik - trouw tot in de dood. Franciscus was een dierenvriend. God liefhebben betekende voor hem ook liefde voor Gods schepping. In het Zonnelied (Gezang 440, Liedboek 1973) dat Franciscus in de laatste maanden voor zijn dood schreef bezingt hij de lof van de Schepper. Omdat God de Vader is, zijn wij allen één familie. Broeders en zusters van zon, maan, sterren, planten en dieren. Iets van de grote vrede van het Koninkrijk, waarin leeuw en lam samen weiden, daalt neer rondom zijn persoon.  

 

 

Legendarisch is zijn verzoeningswerk tussen een oude boze wolf en de inwoners van de stad Gubbio. De wolf rooft de schapen van de mensen uit de stad. De inwoners willen de wolf doden. Franciscus gaat als vredesgezant het bos in en zoekt de wolf op. Hij zorgt ervoor, dat de bewoners de wolf voortaan van voedsel voorzien. De wolf, op zijn beurt, zal de schapen van de stadsbewoners met rust laten. Het verhaal gaat, dat de wolf de vrede bezegelt door zijn grote poot uit te steken en te leggen in de hand van de kleine man uit Assisi. Wolf en mens reiken elkaar de hand.  Het is de dwaze weg van de vrede, die deze zonderling ons wijst. Een weg van winnen door verliezen, ontvangen door te geven, leven door te sterven. Zo wordt Gods Koninkrijk op aarde gebouwd. In het voetspoor van Hem, die de minste wilde zijn.

 

 Reageren? Vul het formulier in! 

51892