Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE KUDELSTAART

Vastentijd

Verkondiging voor zondag 4 maart 2018

Schriftlezingen: Zacharia 7:1-10 en Matteüs 9:9-17

Geluidsopname van deze dienst? Binnenkort beschikbaar!

“Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.” (Matteüs 9:15)

Vastentijd. Tijd om te vasten. Veertig dagen afzien van eten en drinken. Zo te ervaren: ‘Een mens te zijn op aarde. Geen god onder de goden, geen engel en geen dier’.

Door niet te eten en te drinken kun je voelen hoe kwetsbaar je bent. Hoe afhankelijk. Hoe dun het zijden draadje is waaraan je leven hangt. Als een plantje, dat zonder water snel verdort. De eerste levensbehoeften heb je broodnodig. Dat besef je het beste als je ze voor een tijd niet meer tot je neemt.

Waarom zouden wij niet vasten? Vasten is niet meer zo “in” tegenwoordig, als ik me niet vergis. In elk geval niet op de traditionele manier. Een beetje navraag in mijn omgeving, bij mijn Rooms-katholieke broeders en zusters leverde op, dat zij er niet veel meer aan doen. Na carnaval en Aswoensdag gaat het leven gewoon door. Met natje en droogje, hapje en drankje op zijn tijd. Het ‘vastentrommeltje’, waar kinderen hun snoepjes in bewaren voor de Paasdagen, is niet meer te vinden. Ook de traditie ‘vrijdag visdag’ is verleden tijd.

Aan de andere kant zijn er wel initiatieven om vasten op een andere manier nieuw leven in te blazen. Juist ook buiten het traditionele Roomse circuit. De actie ‘Ik pas’ probeert zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze 40 dagen geen alcohol gebruiken. Er is ook een 30-dagen variant, die op 6 maart begint, dus je kunt nog meedoen. De bedoeling erachter is niet direct religieus. Het blijkt gewoon goed te zijn voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid om een tijdje geen alcohol tot je te nemen. Bovendien laat zo’n actie je voelen, dat drank vaak meer kapot maakt dan ons lief is. Ook een 40-tal dagen niet meedoen met social media is een moderne manier van vasten. Een tijd zonder Facebook, Twitter of Instagram geeft veel mensen rust en balans in hun leven. ‘Ontstressen’ en ‘de-toxen’ als eigentijdse invulling van het vasten.

Vasten is van alle tijden, van alle plaatsen en van alle religies. De oude Romeinen kenden al hun ‘vastendagen’. Vaak aan het begin van de oogstfeesten. Om je daarop voor te bereiden. We weten allemaal dat moslims in de maand Ramadan vasten tussen zonsopgang en zonsondergang. Zeker als die Ramadan valt in een hete zomermaand is dat geen koud kunstje.

Ook in de Bijbel en binnen het Jodendom speelt vasten een rol. Je moet dan eerst wel goed zoeken in de Bijbel. Het gebod ‘gij zult vasten’ is niet één van de tien geboden. Wél één van de 613 ge- en verboden die de Thora verder nog heeft. Eén gebod voor één dag in het jaar: de Grote Verzoendag. Daarover staat in de Thora geschreven: ‘Jullie moeten díe dag in volstrekte onthouding doorbrengen’. Vasten is dan bedoeld als verootmoediging. Je schuld voor God belijden. Je bezinnen op verzoening met je medemens en met de Eeuwige.

Naast Grote Verzoendag zijn er later een aantal vastendagen door het jaar heen op de Joodse kalender terecht gekomen. Om nationale rampen te gedenken: de verwoesting van Jeruzalem, de ontwijding van de tempel, de verstrooiing over de wereld. Zo hebben we in de profeet Zacharia gelezen dat de mensen van zijn tijd bepaalde vastendagen onderhouden. Maar natuurlijk is het ook niet verboden om jezelf nog strengere regels op te leggen. Zo was het bij de Farizeeërs gewoonte om twee dagen per week te vasten: op maandag en donderdag. Ook Johannes de Doper en zijn leerlingen hebben een soortgelijke gewoonte overgenomen.

Zo vallen we in de discussie die we lezen in het evangelie. De leerlingen van Johannes de Doper komen bij Jezus. Het gesprek begint met de vraag: ‘Waarom vasten wij en de Farizeeën wél regelmatig en uw leerlingen niet?’ Jezus mag het zeggen. Hij mag zijn mening geven. Meestal is zo’n vraag niet bedoeld uit oprechte belangstelling. Het is eerder een suggestieve vraag om een ander de oren te kunnen wassen of de maat te nemen. Er klinkt een kritische noot in door. Het beruchte gevaar bij al onze religieuze inspanningen ligt op de loer. Dat we onszelf een beetje beter, vromer, meer toegewijd vinden dan een ander. Dat WIJ toch een beetje serieuzer met ons leven en Gods zaken omgaan dan JULLIE. WIJ: de leerlingen van Johannes en de Farizeeën vasten regelmatig. JULLIE: Jezus en Zijn leerlingen niet. ‘Waarom vasten jullie niet? Waarom vasten jullie niet MEER? Waarom niet zo vaak als WIJ?’. Het is een religieus onderbuikgevoel. Dat IK met MIJN levenswijze een streepje voor zou hebben bij de hemelse Vader.

In Zijn antwoord laat Jezus deze gevoelens voor wat ze zijn. Hij neemt voor lief dit onvermogen. Hij stelt er iets anders tegenover. Tegenover de serieuze, ernstige vroomheid van het vasten stelt Hij de vreugde van het Koninkrijk. Tegenover het rouwen en klagen, dat met vasten gepaard gaat, plaatst Hij de blijdschap van de bruiloft. In een piepkleine gelijkenis haalt Hij de vastzittende gelovigen uit hun sombere droom. ‘Kijk eens, zegt Hij tegen de vrome vragenstellers, ‘Hier staat de bruidegom. Om Mij heen mijn twaalf vrienden. ‘Vrienden van de bruidegom’. ‘Bruilftsgasten’, zijn wij. De bruiloft, Gods bruiloft is begonnen. Kijk maar om je heen: zieken worden genezen, doden worden opgewekt en zondaren ontvangen vergeving. Het bruiloftsmaal heeft zojuist plaats gevonden bij de tollenaar thuis. Hij ontvangt een nieuw leven met nieuwe kansen door Gods vergeving. Voldoende aanleiding voor een vrolijk feest. Want zeg nou zelf: op een bruiloft horen eten, drinken en vrolijk zijn. Dus nemen wij het ervan, zolang het feest aan de gang is’.

Met deze gedachte sluit Jezus naadloos aan bij de Joodse traditie over vasten. Vasten mag je namelijk elke dag, maar absoluut niet op feestdagen. En zeker ook niet op de wekelijkse feestdag, de sabbat. Die sabbat is een soort wekelijkse huwelijksdag. De sabbat is de bruidegom en wij zijn de bruiloftsgasten. Op de zevende dag sprak God, dat alles zeer goed was. Hij genoot van Zijn Schepping. Dus wat zouden wij dan vasten? Nu Jezus er is, is God gekomen om Zijn werk te voltooien. De zevende dag is aangebroken. De grondhouding van het leven met God is niet treuren, maar blij zijn. De stemming is feeststemming. Tenminste: zolang IK er ben. ‘Want’, vervolgt Jezus, ‘er komt een dag dat de bruidegom wordt weggehaald’.

Als de eerste hoorders, de vragenstellers, die leerlingen van Johannes de Doper dit horen, zullen ze niet één twee drie begrepen hebben wat Jezus met deze dag bedoelt. ‘Wat bedoelt Jezus met de dag dat de bruidegom wordt weggenomen? Wat is dat voor een vreemde bruiloft, waarop de bruidegom plotseling verdwenen is?’. Voor ons, die weten hoe Jezus’ leven verder verloopt, ligt voor de hand welke dag Jezus hier bedoelt. ‘De dag dat hij werd weggenomen’ is de Goede Vrijdag. De dag waarop Hij werd gevangen genomen, ter dood veroordeeld en gekruisigd werd. De dag waarop Hij Zijn lichaam gaf als brood en Zijn bloed als wijn. De dag waarop Hij zijn leven gaf als losprijs voor velen. De dag van Gods genade. De Grote Verzoendag. DAT is dus dé dag om te vasten. Goede Vrijdag, de dag dat de bruidegom werd weggenomen, is de vastendag bij uitstek. Die ene dag, nu al heel lang geleden, waarop de HEER Zijn leven gaf. Of moet je sindsdien elk jaar die ene dag vasten? Goede vrijdag is inderdaad tot op vandaag een traditionele vastendag in de christelijke traditie. Of moet je nog een stapje verder gaan, zoals een andere oeroude christelijke traditie: elke vrijdag sober leven – geen vlees maar vis; geen alcohol op tafel.

Moet je? Ik denk dat Jezus zou zeggen: ‘Je moet niks. Je mag. Want Ik ben weggenomen door de dood op Goede Vrijdag, maar opgestaan op de derde dag, op Pasen. En sinds Pasen ben ik met je – alle dagen. Ik ben bij je in Brood en Wijn. Ik ben met je in Mijn Woord, door Mijn Geest. Ik ben in jullie midden als twee of drie samen komen. Kun je vasten, als Ik bij je ben?’. De grondstemming blijft vreugde. Blijdschap in de HEER. Maar die blijdschap voelen we niet altijd, elke dag. Er is nog zoveel onvoltooid. Het bruiloftsfeest is in de hemel en vaak nog niet op aarde. Daarom moet je niet, maar kún je vasten. Doe wat je niet laten kunt. Je een tijdje te onthouden van eten en drinken. Maar veel beter: door het vasten dat de profeten zoals Zacharia ons aanraden. ‘Eerlijk recht spreken. Goed en zorgzaam voor elkaar zijn. Geen weduwen en wezen onderdrukken. Er niet op uit zijn een ander kwaad te doen’. Je brood delen met de hongerige. Je water schenken aan de dorstige. Je eigen vrijheid enigszins inperken om die vrijheid aan een ander te gunnen. Jezelf vrijwillig en met vreugde dingen te ontzeggen om een ander tot zijn recht te laten komen.

Vasten kan jou wellicht helpen. Om tot jezelf te komen. De rust in je leven terug te vinden. Bovenal: het kan je misschien helpen om dichter bij God te leven. Vasten en bidden om de duivel te weerstaan. Om niet verstrikt te raken in de strikken van overdaad en zelfzucht. De zonde weerstaan – daartoe helpe ons God Almachtig.