Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

In Gods dienst

Morgendienst 9 mei 2021
Het Centrum te Nijverdal
Bediening van de Heilige Doop

 Trek de wapenrusting van God aan…” (Efeziërs 6:10)Het is misschien niet het juiste moment. Op deze mooie rustige zondag klinkt oorlogstaal. In deze vredige kerk horen we wapengekletter. Juist in de afgelopen week hebben we onze vrede en onze vrijheid gevierd op bevrijdingsdag. Meer dan 76 jaar leven wij in ons vrije, vredige vaderland. De oorlog is verleden tijd. We hopen allemaal dat die nooit, nooit meer terugkomt. Maar juist op deze zondag roept Paulus ons op om in dienst te gaan. Militaire dienst. Om paraat te staan, in de houding van soldaten. Gekleed in een wapenrusting. De volledige wapenrusting van een Romeinse soldaat. Pak aan! Trek aan! Doe de gordel om, draag het borstpantser, stevige soldatenschoen aan je voeten en een helm op je hoofd. In de ene hand een schild, in de andere een zwaard. Nee, natuurlijk niet als een Romeinse soldaat voor het Romeinse Rijk, maar wel als een ‘christenstrijder’ voor het Koninkrijk van God. Sta je klaar voor de start? Ben je klaar voor de strijd?

‘Het leven is een strijd, een gevecht, een oorlog’. Het is een bekende vergelijking, een veel gebruikt beeld. Waarschijnlijk en hopelijk niet nu voor ons hier in de kerk en voor u, die thuis met ons meeviert. Maar we snappen heel goed, wanneer iemand zegt dat hij of zij te kampen heeft met tegenslagen. Dat iemand de strijd moet aangaan tegen een ernstige ziekte. Of dat het in de oorlog tegen de Coronapandemie misschien wel de goede kant opgaat, maar dat we nog lang niet gewonnen hebben. Ziekte, tegenslagen, pijn, verdriet… We ervaren ze als vijanden die ons geluk, misschien zelfs ons leven bedreigen. Angstaanjagende machten die erop uit zijn ons te verslaan. We beseffen: in een vrij land en in vrede opgroeien is niet vanzelfsprekend. Dat het ons goed gaat en er een gespreid bedje klaar staat voor onze kinderen spreekt niet vanzelf. De oorlog kan zo maar losbarsten. Sterker nog: de vijand ligt al op de loer. De bedreiging staat al aan de grenzen van ons leven. De eerste schermutselingen vinden al plaats. En als je de woorden van Paulus mag geloven is die vijand sterker dan ons mensen. Het zijn bovenmenselijke, kwade, duivelse machten die het op ons gemunt hebben. Deze ‘boze geesten’ willen ons maar al te graag in hun invloedsfeer trekken. Naar de ondergang sleuren. Daarvoor gebruiken ze alle mogelijke middelen die hen ter beschikking staan. Voordat we ons afvragen of we dat nog wel kunnen - geloven in duivelse machten -  zullen we moeten toegeven: er is zoveel om ons heen, dat invloed op ons uitoefent. Goede invloeden, maar ook kwade invloeden. Ze zijn uit op onze portemonnee via goedbedoelde reclameboodschappen, maar ook via sluikreclame en cybercriminaliteit. Ze zijn uit op onze steun voor hun ideeën. Goede ideeën als een schoon milieu, maar ook kwade ideeën als discriminatie. Ze beïnvloeden ons koopgedrag, ons luister- en kijkgedrag. Ze willen ons in hún straatje trekken. Maar is dat wel het juiste straatje? Of is dat de weg die leidt bij onze hemelse Vader vandaan? De weg naar de ondergang? Hoe kan ik weten of ik aan de goede kant staat? Hoe blijf ik staande in de strijd? Hoe blijf ik in het kamp van Gods Koninkrijk? Hoe blijf ik mens naar Gods bedoeling? Nou, zegt Paulus, daar heb je dus de wapenrusting voor, die je van God kunt krijgen. Een soldaat van Gods Koninkrijk kan bij God Zelf zes dingen halen, die hem of haar helpen in de strijd. Die vooral beschermen in de strijd, want Gods oorlogsvoering is niet offensief maar defensief. De hemelse Koning is erop uit om zijn onderdanen te beschermen; niet om zoveel mogelijk tegenstanders over de kling te jagen.

Dus pak aan: hier is numero 1: een gordel. Een riem om alles wat je draagt goed stevig bij je te houden. Vast te sjorren. Zodat je kleren niet gaan wapperen en je niet met alle winden meewaait. Daar heb je ‘de gordel van de waarheid’ voor. Waarheid staat voor: eerlijkheid, oprechtheid, integriteit. Dat je niet met dubbele tong praat. Dat anderen weten wat ze aan je hebben. Man of vrouw uit één stuk. Een oprecht, waarachtig mens.

Vervolgens kun je als soldaat in Gods leger een harnas krijgen, dat je borst beschermt. Een borstpantser. Dat is een directe bescherming voor je hart. Het hart dat klopt voor God en je naaste. Het hart vol liefde. Dat harnas staat voor de gerechtigheid. Dat wil zeggen: dat je doet wat de HEER van je vraagt. Dat het niet bij goede gedachten en mooie woorden blijft. Dat je goed, liefdevol bent voor een ander. Klaar staan om de handen uit de mouwen te steken voor de goede zaak. Het harnas zorgt ervoor dat dat hartje kan blijven kloppen.

Trek daarbij ook je schoenen aan. Stevige schoenen, wel te verstaan. Schoenen, waar je stevig in staat. Standvastig. Maar ook schoenen waarmee je als het nodig is een flinke wandeling kunt maken. Op weg naar anderen met het ‘evangelie van de vrede’. Je mag de blijde boodschap van Gods vrede gaan brengen naar andere mensen. Je mag een soldaat zijn van Gods vredesmissie. Met die stevige stappers sta je in de startblokken om te gaan waar de hemelse generaal je heen stuurt.

Vergeet daarbij je schild niet mee te nemen. Het schild van geloof. Daarachter kun je veilig schuilen. Je hoeft niet bang te zijn voor de onzichtbare peilen van de duivelse verleider. Je hoeft niet bang te zijn, omdat je altijd weer bij God kunt schuilen. Want als je op de HEER vertrouwt, kan niemand je meer wat aandoen. Hij is bij je en blijft bij je voor altijd.

Dat zegt ook de helm die je krijgt. De helm van de redding. Die zet je op je hoofd. Daardoor laat je je gedachten bepalen. Je mag steeds bedenken, je mag je er altijd van bewust zijn dat je ‘gered’ bent. Dat je verlost bent door wat Jezus voor jou heeft gedaan. Hij heeft voor jou zijn leven gegeven op Golgota. Hij heeft jou het eeuwig leven gegeven door op te staan uit de dood. Die helm van de redding is dus de helm van de doop. De Heilige Doop zegt ons dat niets ons meer van God kan scheiden. Dat je altijd bij God mag horen en altijd weer bij Hem mag terugkeren. Dat je dus bij voorbaat een overwinnaar bent. De helm van het heil op je hoofd vertelt: ‘Ik ben geen loser, maar ik ben met Gods hulp een winner’. Met Gods wapens kan mijn leven niet meer stuk.

Als laatste wapen krijg je van de HEER een zwaard tot je beschikking. Dat is op het eerste gezicht het enige stukje van Gods wapenrusting met agressieve, offensieve, aanvallende bedoeling. Maar nee, dat zwaard van God is geen wapen om bloederige wonden mee te slaan. Het is een wapen van de Geest. Zelfs niet om anderen mee om de oren te slaan. Het is het woord van God. Je mag als soldaat van het Koninkrijk met Gods stem spreken. Gods woorden doorgeven. Daarmee kun je niet anderen verwonden, maar juist wonden helen. Je mag troosten, blij maken, vrede stichten. Het woord van de HERE God is de kracht van Zijn liefde.

Gordel, harnas, schoenen, schild, helm en zwaard - het plaatje is compleet. Dit mag je aantrekken, als je met de HERE God mee wil vechten voor een betere wereld, voor Zijn Koninkrijk. Dit mag je doorgeven aan je kinderen bij de opvoeding. Want als ouders wil je dat ze opgroeien tot oprechte, goed doende, standvastige, niet bange, maar vertrouwende kinderen van God, die Zijn woorden door kunnen geven. Jij en ik hoeven dat niet alleen te doen. We staan samen sterk. Er staat een heel leger om ons heen: de ware, wereldwijde kerk des Heren. Het volk dat Hem behoort. Gedoopt in één doop. Begiftigd met één Geest. Levend uit het éne Woord. Allemaal samen in dienst van Gods Koninkrijk. Vrolijk strijdend en zeker van de overwinning.