Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE KUDELSTAART

 Het koffertje van Jona


Kerkdienst voor jong en oud op  3 december 2017
Lezing: Jona 1 en Johannes 3:16-17

Binnenkort: DE GELUIDSOPNAME VAN DE KERKDIENST

Jona gaat op reis. Hij pakt snel zijn koffer, grist wat spullen bij elkaar. Inpakken en wegwezen. Daar staat de koffer van Jona. Wat zit erin? Wat neemt Jona mee in zijn vluchtkoffer? 

- Allereerst: Een enkele reis Tarsis. 
Tarsis: Het einde van de bewoonde wereld. Tarsis betekent: Zover mogelijk de verkeerde kant op. In plaats van Groningen naar Maastricht. Tarsis is zoiets als de Zuidpool. Daar gaat Jona heen. En wel enkele reis. Niet naar Ninevé! Dat nooit ! Nineve is de vijand. Daar wonen slechte mensen. En moet ik daar gaan vertellen, dat ze hun leven moeten verbeteren? Nooit! 
Maar ook nooit meer terug naar Israël, het land van de HEER. Nooit meer terug naar de God van Israël. Jona heeft er gewoon geen zin meer in. Want God geeft je van die onmogelijke opdrachten. DIE maakt je het leven zo moeilijk. Jona wil ver weg. Weg van de problemen in de wereld. Wat kan mij de wereld schelen ... Weg van God. Laat God maar praten! Die vraagt teveel. Licht der wereld zijn? Dat kan ik niet opbrengen. Ik heb geen zin meer - om iets voor een ander te betekenen. Geen zin meer, om in God te geloven. Ik denk aan mezelf - nu ben IK aan de beurt. 
Enkele reis Tarsis ... en zo snel mogelijk! De band moet verbroken worden. De trossen moeten los. Jona kiest het ruime sop.


- Jona heeft nog wat in zijn koffer gedaan. Een klein potje. Met pillen erin. Slaappillen. Want DIT vind ik misschien nog wel het vreemdste in de hele geschiedenis: Als Jona aan boord van het vluchtschip ligt, dan valt hij in slaap. Nota bene: Terwijl hij weet, dat die grote stad Ninevé haar ondergang tegemoet rent. In Ninevé wonen meer dan 120.000 mensen. Mannen, vrouwen, kinderen. En dat loopt langzaam maar zeker naar het ravijn? Neem me niet kwalijk, Jona, maar hoe kun jij dan rustig slapen? Hoe kan ik rustig slapen, terwijl iemand zit te wachten op MIJN hulp, MIJN troostrijke woorden, MIJN aanwezigheid? 
En hoe kunnen wij rustig slapen, als wij bij God vandaan gaan? Als wij de band met God verbreken kunnen wij niet leven. Als wij niet in Zijn liefde leven gaan we de ondergang tegemoet. 
Zonder God betekent: Zonder Redder, zonder Verlosser door het leven gaan. Hoe kún je dan ook nog één oog dicht doen? Ja, Jona moet wel een slaappilletje ingenomen hebben... Ja, Jona moet wel een potje slaappillen meegenomen hebben in zijn koffer. 

- Nog iets zit in de koffer van Jona. Helemaal onderin. Een Bijbel. Dat zul je misschien gek vinden. In de koffer van de ongehoorzame Jona toch een Bijbel aan te treffen. Natuurlijk bestond de Bijbel in deze vorm in de dagen van Jona nog helemaal niet. Maar Jona kende wel de verhalen uit die Bijbel - met die verhalen was hij opgevoed. Die verhalen zaten in zijn hoofd. Zijn vader en moeder hebben hem daarin grootgebracht. En de meester vertelde hem erover op school. Die verhalen gingen met hem mee op zijn vlucht. Daar KON hij niet zo maar van af. 

Als Jona in het schip ligt te slapen en de storm losbreekt, dan maken de zeelui Jona wakker. Jona moet vertellen. Ze vragen: "Vertel maar eens op: Waarom maak je deze reis? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?". En Jona geeft antwoord. Hij draait er niet om heen. Hij vertelt over zijn God.  "Ik ben een knecht van de God die de hemel, de zee en de aarde heeft gemaakt. Van die God ben ik weggelopen. En daarom hebben we nu die storm". Jona heeft zijn geloof dus niet achtergelaten in Israël. Die Bijbel is meegegaan, ook al was het dan helemaal onder in de koffer. Maar wat onder in de koffer zit, komt er het laatst weer uit. Maar het komt er uit! En hoe kan het ook anders? Want wat je meekrijgt van het geloof via je ouders en door de kerk of op school van de meester of de juf, dat raak je heel moeilijk kwijt. Want de HERE God raak je zo maar niet kwijt. De HERE God wil óns niet kwijt. Hij is de God, die alles gemaakt heeft. Dus ook jou en mij. Hij wil onze Vader zijn en blijven. Ook jouw en mijn Vader. 

- Als Jona uiteindelijk overboord wordt gegooid in de kolkende zee, dan komt die vreemde reddingsboot van God, die engel met een hele dikke buik en een grote staart: die grote vis. 
Uiteindelijk eindigt Jona's vlucht in de handen van God Zelf. Want de HEER van hemel en aarde laat niet los, wat zijn hand begonnen is. De HEER laat Jona niet los. De vlucht bij God vandaan eindigt juist bij God. 

Een enkele reis naar Tarsis - weg bij God vandaan? Niet meer doen, wat God zegt? Dat helpt niet. Dat gaat mis. Dan komt er storm. Weg met dat kaartje ‘enkele reis’!

Een potje slaappillen dan? Net doen, alsof er niks aan de hand is, alleen maar aan jezelf denken? Nee, slaappillen moet je alleen gebruiken, als het echt nodig is. Als je heel veel pijn hebt of groot verdriet. Op doktersadvies. En anders: weg met die pillen!

- Maar pak die Bijbel - en lees. In Johannes 3:16 en 17 - 
“God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden”.

De HEER stuurde een grote vis om Jona te redden. De HEER kwam als Kindje geboren in Bethlehem om ons te redden. 

- Eén van de oudste tekens van Jezus is de vis. In het Grieks vormen de letters de beginletters van de woorden: Jezus Christus, Zoon van God, Redder!