Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

God Almachtig?!

Avonddienst 31 januari 2021
Het Centrum te Nijverdal


 ‘Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8)Stel je voor, dat je een dagje God mocht zijn. Dat je alles kunt, wat God kan. Bruce Nolan zou dat graag willen, want Bruce heeft nog wel een appeltje met God te schillen. Zijn leven is zeker niet slecht, maar verloopt toch niet zoals hij het graag wil. Hij rijdt in een auto, maar een Ferrari is het niet. Hij heeft een lieve vriendin, maar echt spetterend verloopt de relatie niet. Hij heeft een baantje als verslaggever bij het lokale Tv-station, maar promotie zit er voorlopig niet in. Kortom: er moet iets gebeuren.

Op een mooie dag in zijn leven wordt Bruce door God uitgenodigd op Zijn kantoor te komen. Van God krijgt Bruce de kans. Hij krijgt voor een paar dagen alle macht, die God heeft. Hij wordt voor even ‘Bruce Almighty’. Eerst moet Bruce aan het idee wennen, dat alles wat hij wil ook werkelijk gebeurt. Maar het duurt niet lang of hij krijgt de smaak te pakken. Zijn auto wordt een Ferrari. Met zijn vriendin beleeft hij een geweldige nacht. En Bruce zorgt er met zijn goddelijke krachten voor, dat hij zijn droombaan krijgt.

Maar dan gaat het mis. Want God zijn betekent ook: luisteren naar alle wensen en gebeden van alle mensen. En dat valt waarachtig niet mee! De wensen van de één botsen met de wensen van de ander. Bruce krijgt ze allemaal op zijn bordje als een lawine van post-its. En als hij dan alle gebeden van alle mensen met één druk op de knop wil verhoren, breken er overal opstandjes en relletjes uit in de stad. Tot overmaat van ramp loopt de vriendin van Bruce bij hem weg. En wat hij ook probeert, hij krijgt haar niet terug. Liefde laat zich namelijk niet dwingen. Bruce komt erachter, dat almacht niet alles is.

En klopt het eigenlijk wel? Kan God echt alles? Wat betekent het eigenlijk, dat God almachtig is? Als er dan een God bestaat, die almachtig is, waarom gebeuren er dan allerlei vreselijke dingen? Kan God dat niet voorkomen? Kan Hij niet op tijd ingrijpen, zodat het niet mis gaat? 

Almachtig - wat betekent dat eigenlijk? Makkelijk zat, zul je zeggen: dat betekent toch dat God ‘alles kan’? Dat kun je aan een kind vragen: wat kan God? Antwoord: God kan alles. Dat heb ik op school geleerd. Dat heb ik in de kinderbijbel gelezen. Dat hebben ze me verteld op de kindernevendienst. God kan een pad door de zee maken. Hij kan water in wijn veranderen. Hij kan over het water lopen. Zoals Bruce, toen hij ‘Almighty’ was, over het water kon lopen, zichzelf een Ferrari kon geven en zelfs de maan naar beneden kon trekken voor een romantische nacht. De Almighty kan ALLES.

Maar de vraagtekens komen. En ze worden steeds groter. Kan God alles? Maar waarom dan toch alle ellende in de wereld? Waarom, waarom, waarom? Betekent het woordje ‘almachtig’ misschien toch iets anders dan ‘Hij kan alles’? In de oorspronkelijke Griekse taal staat er pantokrator. Panto – betekent: alles; ‘krator’ kennen wij van demo – ‘cratie’. Regering. Pantokrator betekent dus: Heerser over alles. Koning van alles en iedereen. Maar wat wil DAT zeggen? Hoe heerst God? Hoe is Hij koning van het Al? Is Hij de poppenspeler, die alle touwtjes strak in handen heeft? Is Hij de superpresident, die met precisiebombardementen exact de juiste persoon kan treffen? Is Hij de Big Brother, die werkelijk alle hoeken en gaten van het heelal in de smiezen houdt? Wie is de ‘Almachtige Koning’?

In de tekst uit de Openbaring van Johannes wordt dit woord pantokrator aangevuld en verklaard met twee zinnetjes: Hij is ‘de alfa en omega’ en ‘die is en die was en die komt’.

De alfa en omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Je kunt dus zeggen: God is de eerste en de laatste. Hij staat aan het begin en aan het einde. En dat is al heel wat! Om dat te KUNNEN zeggen: ik geloof in God, die aan het begin en aan het einde staat.

Aan het begin en aan het einde van de Schepping. De wereld is door Hem begonnen, door Hem bedacht en ontworpen. Geschapen. Geen product van toeval. Geen resultaat van een heel toevallig goed uitgevallen Big Bang. Maar in het aanzijn geroepen door de eeuwige God. Het leven op aarde is een wonder, een geschenk, een gave van de Almachtige.
En dus is ook MIJN leven geen toevalstreffer. Ook mijn leven is bedoeld, geschapen, gewild door God Zelf. Ik mag er wezen. Van Hem. En jij ook. Wij allemaal. Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet: van God mag je er zijn. Met al je gaven en talenten. Hij schreef de eerste letter in het boek met jouw levensverhaal. Hij is de Alfa.

En Hij is de Laatste – de Omega. Daar is het laatste Bijbelboek vol van. Het is het boek van de hoop, dat eenmaal alle dingen nieuw zullen zijn. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, zonder tranen, zonder pijn, zonder dood. Hij zal er voor zorgen, dat het eenmaal zó zal zijn. Hij staat aan het einde.
Ook aan het einde van ons leven. Om ons op te wachten, op te vangen in eeuwige armen. Hij is Alfa en omega – begin en einde.

En daartussen in? Wat is er tussen begin en einde? Dat is de moeilijkste vraag: wat heeft God te maken met wat er NU in de wereld gebeurt? Wat heeft Hij van doen met wat mij NU overkomt? Laat Hij dat allemaal toe? Kan Hij er soms niets aan doen? Heeft Hij er een bedoeling mee? Of heb ik het ergens aan verdiend? Tussen de A en de Z ligt de geschiedenis van mijn leventje. En laat Hij dat dan maar zijn gang gaan?

Inderdaad: ik heb mijn vrijheid. Ik heb mijn verantwoordelijkheid. Ik heb een dosis gezond verstand meegekregen. Ik heb de keuze – voor of tegen. Hij dwingt niet. Liefde laat zich niet dwingen. Kies ik voor Hem of tegen Hem? Mensen gaan de mist in, maken fouten, kiezen voor het kwaad. Laat God dat maar begaan? Laat Hij de mens aan zijn lot over? Zoek het zelf maar uit! Maak er maar een puinhoop van. Als het misloopt: eigen schuld, dikke bult.

Nee, God zij dank – zo NIET. De HERE God is niet alleen alfa en omega. Hij is ook ‘die is, die was en die komt’. Hij was, Hij is… Zo is Zijn naam aan Mozes genoemd: HEER – Ik ben, die Ik ben. Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Ik zal er zijn – voor jou. Dus: Ik ga met je mee – het leven door. Door water en door vuur. Langs goede tijden, slechte tijden. In ziekte en gezondheid. Ik was er om JOU weer op je voeten te zetten, toen je gevallen was. Ik ben er om JOU te dragen, als je niet meer verder kunt.

Ik was, ik ben… God – Almachtig zegt ook: ‘Ik KOM. Ja, Hij KOMT. Er zit beweging in. God, de Almachtige, is een bewogen God. Hij blijft niet zitten, waar Hij zit. Hij komt naar je toe en geeft je geloof, hoop en liefde. Hij komt bij je, als je Hem roept in de nood. Hij komt, als jouw laatste uur op aarde geslagen heeft. Hij is gekomen. In Jezus, Zijn Kind. In de stal, in de kribbe, aan het kruis. Midden in de pijn is God gekomen. Midden in de dood brengt Hij het leven.

DAT wil het woordje Almachtig zeggen. Aan die God mogen we ons toevertrouwen. Hij stond aan het begin. Hij zal staan aan het einde. Hij is bij ons – en leert ons lopen op het water. 

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.