Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

Bevrijdingsfeest

Preek voor zondag 15 mei 2022Viering van het Heilig Avondmaal

Lezingen: Exodus 19:16-25 en Openbaring 19:1-9

“Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd” (Openbaring 19:9)

Aan het begin van de maand mei vieren wij onze bevrijding. 5 mei is ONZE Bevrijdingsdag. Dit jaar was het al weer 77 jaar geleden, dat ons land bevrijd werd van de Duitse bezetter. De tirannie verdreven. De zwarte nacht voorbij. Een nieuwe morgen brak aan. De vrijheid is duur gekocht met het bloed van de gevallenen. Vrijheid is daarom kostbaar en reden tot grote dankbaarheid en vreugde - elk jaar opnieuw.

Het volk Israël viert Bevrijdingsdag. In de woestijn bij de berg Sinaï. Ze zijn uit Egypte ontsnapt. Ze zijn door de Schelfzee getrokken. De vijand is verpletterend verslagen. Nu kunnen ze rustig hun tenten opslaan aan de voet van de berg van God. Om de HEER te prijzen en Zijn naam te loven. Want bevrijding heb je te danken aan de God van bevrijding. Zijn Naam zij geloofd.

Voor Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, is er geen bevrijding, zou je denken. Hij leeft als gevangene op het eilandje Patmos. Volgens de overlevering moet hij er dwangarbeid verrichten. Als oproerkraaier is hij door de Romeinen gevangen gezet. Hij wilde niet zwijgen over zijn Heer en Heiland Jezus Christus. Hij wilde niet buigen voor de goddelijke keizer. Dus moet hij uit de weg geruimd worden. Ver van de bewoonde wereld. Ver van zijn broeders en zusters in het geloof slijt hij zijn dagen op een onherbergzaam eiland.

En toch mag ook Johannes zijn bevrijding beleven. In de Geest. In een visioen, in een hemelse boodschap van Godswege. Zoals eeuwen later Martin Luther King kan ook Johannes uitroepen: “I have a dream!” Een droom over de toekomst – een droom, die geen bedrog is… Levensecht ziet hij een feestzaal, die klaar gemaakt wordt. Een bruiloftszaal. Lange tafels worden gedekt, bedienden lopen af en aan. Alles wordt in gereedheid gebracht. Want het is bijna zover! Nog een korte tijd en de hemelse feestzaal gaat open – het feest gaat beginnen… Omdat de vijand verslagen is…

Die vijand was in de dagen van Johannes, zoals hij dat noemt: “de hoer van Babylon”. Een scherpe titel om het Romeinse Rijk aan te duiden. In Rome ziet Johannes de belichaming van duivelse machten. De tirannie van de ijzeren orde, die uiterste gehoorzaamheid, ja goddelijke verering eist van zijn onderdanen. Een keizer op zijn troon, die zichzelf als ‘heer der wereld’ en ‘almachtig’ beschouwt. Hij is die ‘hoer van Babylon’, die mensen verleidt om voor het eigen geluk en tegen dat van anderen te kiezen. Die overspelig misbruik maakt van haar macht. Die met grof geweld al het zwakke onderwerpt. Maar het is over en uit. Haar macht is begrensd. De tirannie wordt verdreven. Johannes hoort toekomstmuziek en ziet wat er te gebeuren staat. Onherroepelijk. De ene na de andere keizer ruimt het veld. Mensen zijn geen goden. Mensen zijn slechts schepselen – sterfelijk, vergankelijk. Aardse macht houdt geen stand. Eenmaal wordt de satan verslagen. Omdat er maar één HEER is, die alle macht in hemel en op aarde heeft. De opgestane HEER heeft met Zijn dood de overwinning behaald. Hij heeft met Zijn liefde de satan onttroond. Dus worden hemel en aarde opgeroepen om voor God het ‘Halleluja’ te zingen. Een lied van bevrijding moet klinken uit duizenden monden. De overwinning van het lam moet gevierd worden. En de feestmaaltijd staat al klaar. De deuren van de feestzaal gaan spoedig open – en wij mogen komen…

Ja, wij mogen komen… er ligt een uitnodiging op onze deurmat. We zijn genodigd om het bruiloftsfeest van het lam mee te vieren. Bruiloft – feest van de liefde. Feest van Gods liefde, die blijft tot in eeuwigheid. Feest van Gods trouw, die eeuwig stand houdt.

Johannes zag het in een visioen.

Wij mogen er op blijven hopen, blijven verwachten.

En soms mogen we er ook iets van zien. Op het wereldtoneel: In de bevrijding op 5 mei 1945 bijvoorbeeld. Of later toen de Berlijnse muur viel. Dictatuur, onderdrukking houdt geen stand. Farao’s, keizers, presidenten moeten het veld ruimen. Vroeg of laat komt er een einde aan bruut geweld. Dat geeft hoop, ook voor Rusland en Oekraïne.

Bevrijding mag je ook beleven in je persoonlijk leven. Bevrijding van banden die je knellen. Ziekte, eenzaamheid, wanhoop. Er is bevrijding mogelijk – zo waar de HERE leeft. Ook in ons eigen leven mogen we Gods liefde ervaren. Wij mogen het slavenhuis verlaten, zoals het volk Israël eenmaal werd bevrijd uit Egypte. Het volk Israël kwam aan de voet van de berg Sinaï. Daar hielden ze halt om God te ontmoeten. Maar dat ging zó maar niet – ‘God ontmoeten’. Ontzagwekkend trad God hen tegemoet – met donder en bliksem. Ze moesten afstand bewaren – veilige afstand. De HEER is een heilige God en wij zijn zo onheilig. Wij kunnen Hem niet zo maar ontmoeten. Hij is de koning der koningen. Je kunt toch niet zo maar bij God binnenlopen?

Des te mooier klinkt het evangelie in de openbaring van Johannes. We worden genodigd voor de bruiloft van het Lam. God roept ons dichterbij te komen. Bij de Vader aan tafel. We zijn welkom op het grote bevrijdingsfeest. Daar zal God Zelf met ons aan tafel gaan. Daar mogen we met Hem eten en drinken en vrolijk zijn. God Zelf nodigt ons uit.

Met die uitnodiging op zak kunnen we door het leven gaan. We zijn bruiloftsgangers. Samen op weg naar het grote feest als Gods bruiloftsgasten. Dat zal in ons leven te merken moeten zijn. Witte feestkleren mogen we aantrekken. Het wit van vergeving, van licht en van liefde zal ons sieren. Zichtbaar en merkbaar voor de mensen om ons heen.

Aan het Heilig Avondmaal vieren we Gods feest bij voorbaat. Het is een voorproefje van het grote bruiloftsfeest. In brood en wijn proeven we Gods liefde en trouw. Samen vieren we het feest van Gods bevrijding. Totdat Hij komt.