Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

ALTIJD, OVERAL, ALLE MACHT

Jezus zei: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde... En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Mat. 28: 18,20)


Die woorden van Jezus lijken wel een reclameboodschap. In reclame wordt overdreven. Commercials moet je met een korreltje zout nemen. Een wasmiddel voor alle temperaturen. Een apparaat voor al uw gehoorproblemen. Een interieurwinkel, waar je alle meubels kunt kopen. De woorden van Jezus hebben daar veel van weg. "Mij is "ALLE" macht gegeven". "Ik ben met jullie ALLE dagen". En dan ook nog eens: "In hemel en op aarde". Dus: Overal. Alle macht. Overal. Altijd. Gouden bergen. Kunnen we Jezus’ marketing wel helemaal serieus nemen?

"Alle macht". "De HEER is almachtig?". Daar klopt toch niets van? Kijk rond in de wereld. Zie de puinhopen na een orkaan, aardbeving of vulkaanuitbarsting. Kijk rond op de Intensive Careafdeling van een ziekenhuis. Let op het verdriet in je eigen omgeving, je familie- of vriendenkring, in je eigen leven. De harde werkelijkheid doet ons twijfelen aan dat "alle macht".

En dan: “Altijd”? Alle dagen. Goede dagen, kwade dagen. Dagen van voorspoed en tegenspoed. Dagen van gezondheid, maar ook dagen, dat je ziek bent. Altijd?

En: overal? Dus hier in het welvarende Nederland -  maar dus ook in Oekräine, waar oorlog wordt gevoerd. In de hoorn van Afrika, waar hongersnood is. In een feestzaal, waar twee gelukkige mensen hun huwelijk vieren, maar dan ook in de aula van het uitvaartcentrum.

Overal? Altijd? Alle macht? Je krijgt meer de indruk, dat God machteloos aan de kant zit toe te kijken. Je krijgt de indruk, dat Hij ver te zoeken is. De HEER is in de hemel – maar die hemel lijkt zo ver weg. De HEER is koning. Wat merk je ervan? De HEER regeert, maar op Zijn regering valt veel aan te merken.

Nu moeten we Jezus wel goed begrijpen. Wat Hij bedoelt met "alle macht". Dat legt Hij namelijk uit. Hij voegt aan zijn woorden toe: "Ik ben met jullie”. Zijn macht, Zijn almacht is niets meer, maar ook niets minder dan Zijn aanwezigheid. Zijn nabijheid. Dát heeft Hij ons te bieden: ‘Ik ben bij jullie”.

Er zijn momenten in je leven, dat dát ook het meest waardevolle is. Dat er iemand bij je is. Iemand, die aan je denkt. Iemand, die voor je bidt. Iemand, die met je meeleeft. Met een luisterend oor, waar je je verhaal kwijt kunt. Een echte vriend die met je lacht en met grient. Iemand die je kunt vragen: ‘Mag ik dan bij jou?’ Mensen kunnen dat voor mensen zijn. Je bent mens voor elkaar en met elkaar. Medemens.

Maar er zijn momenten, waarop je alleen verder moet. Jouw diepste gedachten kun je aan niemand kwijt. Jouw diepste pijn voel je alleen zelf. Jouw intense verdriet kan niet door een ander gedragen worden. Sommige deuren moet je alleen door. Ieder medemens (hoe dierbaar ook) moet dan buiten blijven staan. De diepste diepten - daar kan geen mens je volgen. Dan is er slecht één, die mee kan. Dat is Jezus, dat is de HEER. Hij lijkt zó allemachtig ver weg, maar kan zo allemachtig dichtbij komen. In jouw diepste wezen. Waar niemand anders kan komen. Wanneer geen mens ons kan bereiken.

Jezus is met je ‘altijd en overal’. Ook op dagen en plaatsen van oorlog, honger en ziekte, van verdriet en pijn, van eenzaamheid en angst. Altijd en overal: in de loopgraven, in het ziekenhuis, op bergen en in dalen, ja, tot in dood. Jezus wil en kan bij ons zijn. Jezus kan en wil bij ons blijven. Door Zijn Geest. Die hemel is niet ver weg; die hemel is heel dichtbij. Hij is er. Altijd en overal.

“Ik ben met jullie”. Het is Jezus die het zegt. HIJ, die inderdaad overal geweest is, waar wij ooit terecht kunnen komen. Hij is uit de hemel neergedaald in onze wereld. Hij kent de armoede van een dakloze vluchteling. Hij heeft de smaad en de spot ondergaan van een misdadiger. Hij voelt de grootste pijn van de marteling aan het kruis. Hij doorleed totale eenzaamheid. Hij heeft onze schuld gedragen en ging er aan kapot. Hij daalde af tot in het graf. Tot in de dood is Hij geweest. Tot in de dood blijft Hij ons nabij. Altijd, overal. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat de HEER alle macht heeft, betekent ook, dat Hij de hele wereld wel degelijk in Zijn hand houdt. Dat de wereld tenslotte niet ten onder zal gaan. Dat er ooit een nieuw begin zal komen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voltooid. Voleindigd. Volmaakt. De HEER bereikt Zijn doel. Met mijn leven. Met ons bestaan. Met de hele wereld komen we tenslotte uit, waar onze HEER het wil hebben.

Daarom roept Hij ons. De HEER met alle macht, altijd en overal, zoekt volgelingen, leerlingen, medewerkers. Om Zijn almacht handen en voeten te geven. Om er te zijn voor elkaar. Om de ander nabij te zijn. Je hoeft nooit alleen op pad. God gaat met je mee. Dat is het almachtig mooi nieuws. Vergeet het nooit. Vergeet het nergens. Geef het door. Neem dát met je me voor altijd en overal.