Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

Alles overhebben voor...

Kerkdienst op 7 juni 2020 (via Kerkomroep / Youtube)

Steijn, Gijs en Jorrit nemen afscheid van basisschool en kindernevendienst.  

Schriftlezingen: Deuteronomium 6:4-9 en Matteüs 13:44-46

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen (Matteüs 13:44-46)


Als je op een hete zomerdag een partijtje voetbalt of korfbalt, krijg je dorst. Je zegt tegen je medespelers: ‘Weet je waar ik nu alles voor over zou hebben? ‘. En je vrienden roepen in koor: een groot glas vol lekker koud koel verfrissend…. Cola!’. 
Ja, daar zou ik alles voor over hebben. Nou ja: “álles”? Dat is wel erg sterk gezegd. Een beetje overdreven. Alles geven voor een glas drinken? Dat gaat te ver… Zó letterlijk bedoel je dat nu ook weer niet…

Maar waar zou jij nu letterlijk alles voor over hebben? Je geld, je spullen, je tijd, je inzet, ja, alles wat je hebt? 

Er zijn mensen die alles over hebben voor hun carrière. Stel (stel…) dat Steijn gescout zou worden voor de selectie van FC Twente. Of dat Gijs bij een talentendag van Ajax zó opvalt, dat hij bij Ajax- onder 14 mee mag komen spelen. Of dat Jorrit de vraag krijgt of hij deel wil uitmaken van de selectie van DOS’46 uit Nijeveen, de Nederlandse korfbalkampioen. Wat zouden jullie daarvoor over hebben? Heel wat? Steijn zou dan minstens 5 dagen in de week na schooltijd van Nijverdal naar Enschede moeten reizen om daar te trainen. Jorrit zou elke dag op en neer naar Nijeveen moeten om bij DOS’46 te spelen. Gijs zou zelfs in Amsterdam bij een pleeggezin moeten gaan wonen. Hij zal misschien één dag in de week naar Nijverdal kunnen komen. Al je Nijverdalse familie en vrienden zou je bijna nooit meer zien. Verkering met een leuke Nijverdals meisje zit er voorlopig niet in, want meisjes kosten heel veel tijd… En zo kan ik nog wel even doorgaan. En toch? Zouden jullie het doen? Zouden jullie het er voor over hebben, als het je gevraagd werd?

In de Bijbel vertelt Jezus over twee mensen die werkelijk alles ergens voor over hebben. De arbeider die bij het graven op een akker een schatkist vindt. De koopman die op een mooie dag op de markt de mooiste parel aantreft die hij ooit heeft gezien. Ze verkopen alles wat ze hebben om dat éne te hebben. Zou ik dat ook gedaan hebben? Nou ja, dan moet ik natuurlijk wel wéten wat die beide mannen weten. Ik moet bijvoorbeeld wel weten dat dat stukje grond, niet ZO MAAR een stukje grond is. Ik moet er echt zeker van zijn, dat onder de grond een schatkist zit, die een fortuin bevat. En ik moet – als koopman - weten, dat dat kleine witte balletje, die parel, niet ZO MAAR een wit balletje is. Dat het een échte, onvervalste, waardevolle parel. In onze tijd zijn echte parels al best duur. In die tijd werden er parels verhandeld die meer dan een miljoen waard waren. Maar ja, dan moet je wel verstand van parels hebben.


En zo is het ook met God. Als ik zeg dat geloven in God het mooiste, het beste, met meest waardevolle is, waarvoor je alles over moet hebben, zul je dat misschien niet geloven. Zo staat het wel in de Bijbel. We hebben het gelezen in de eerste Schriftlezing. Heb de HEER uw God lief met hart en ziel en met inzicht van al je krachten. Je zou dus voor God alles over moeten hebben. 

Gelukkig wordt dat niet van ons gevraagd. Van óns niet, maar bijvoorbeeld wel van Fatima. Fatima is een meisje uit Saoedie Arabië, waarover ik iets gelezen heb. Saoedie Arabië – dat weten jullie wel – is een Islamitisch land. De overgrote meerderheid van de bevolking is moslim. Het is verboden om christen te worden, als je als moslim geboren bent. Als je christen zou worden moet je er dus echt alles voor over hebben. Zo is het ook met Fatima. Ze krijgt op zekere nacht een droom. In die droom ziet ze Jezus. Het is zó mooi, die droom. Ze wordt er helemaal rustig van. Ze voelt zich gelukkiger dan ze zich ooit gevoeld heeft. Als ze wakker wordt, besluit ze dat ze voortaan in Jezus wil geloven. Maar in Saoedie Arabië moet je dan heel voorzichtig zijn. Als iemand te horen krijgt dat je christen bent geworden, moet je misschien wel naar de gevangenis. Of nog erger. Maar ze heeft het er voor over. Ze heeft er alles voor over.

Ook de mensen die naar Jezus luisteren moeten er alles voor over hebben, als ze in Jezus gaan geloven. De vijanden van Jezus zullen Jezus doden. Ze zullen Hem kruisigen. En alle mensen die in Jezus geloven, lopen hetzelfde risico. Hebben ze dat er voor over? Zouden jij en ik het er voor over hebben? Als ík in Saoedie Arabië zou wonen? Of als ik leerling van Jezus was?
Nou, alleen als ik – net als die arbeider op het land – zeker weet dat er in die akker een schat verstopt zit. Of als ik – zoals die koopman – zeker weet dat die parel een echte, kostbare parel is. Als ik zeker weet, dat geloven in Jezus echt zo waardevol is als de kostbaarste schat of de duurste parel. Dan heb ik er wat voor over. Dan heb ik er als het moet ALLES voor over. 

Wat is er dan zo mooi, zo waardevol aan geloven? Misschien kan ik dat het beste vertellen door samen te luisteren naar het volgende lied. Het lied dat gezongen wordt door Kinga Ban en de groep Sela. Kinga leeft niet meer. Ze is vorig jaar gestorven. Ze is een jonge vrouw. Ze heeft een lieve man en is moeder van drie kinderen. Ze was zangeres van de groep Sela. Maar ze heeft kanker gekregen. En toch bleef ze geloven. Toch bleef ze zingen. Over het geloof. Omdat het zo belangrijk voor haar was. Ze bleef zingen over God – omdat God voor haar die verborgen schat, die kostbare parel is. Omdat Gods Naam “HEER” is – dat betekent ‘Ik ben die ik ben’. ‘Ik ben bij je’. ‘Ik zal er zijn’. Ik zal er altijd zijn. Altijd. Dus als je alles kwijt raakt, als je iedereen achter moet laten, als je niets meer hebt, dan is God nóg bij je. Hij gaat met je. Hij heeft daar alles voor over gehad. Daarom kun je alles voor Hem over hebben.