Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE KUDELSTAART

Allemachtig!

Verkondiging voor hemelvaart, 10 mei 2018

Schriftlezingen: Handelingen 1:1-11 en Matteüs 28:16-20

“Jezus zei: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde... En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Matteüs 28:16-20)

Die woorden lijken wel een reclameboodschap. In reclame wordt overdreven. Reclames moet je daarom altijd met een korreltje zout nemen. Een wasmiddel voor alle temperaturen. Een shampoo voor alle haarproblemen. Een interieurwinkel, waar je alle meubels kunt kopen. De laatste woorden van Jezus uit het Matteüsevangelie hebben daar veel van weg. "Mij is "ALLE" macht gegeven". "Ik ben met jullie ALLE dagen". En dan ook nog eens: "In hemel en op aarde". Dus: Overal. Dat is nogal wat! Alle macht. Overal. Altijd. Gouden bergen worden ons beloofd. Zullen we ook deze reclameboodschap maar met een flinke korrel zout nemen?

Inderdaad: Je bent geneigd om van die woorden het één en ander af te doen. Of in elk geval in twijfel te trekken. Vooral van dat "alle macht". "God is almachtig?". Daar klopt toch niet veel van? Je hoeft even maar in de wereld rond te kijken. Zie de puinhopen na een orkaan, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting. Kijk eens rond op de Intensive Careafdeling van een ziekenhuis – waar ook ter wereld. Let op het verdriet in je eigen omgeving, je eigen familie- of vriendenkring, misschien wel in je eigen leven. De harde werkelijkheid doet ons in twijfel raken over dat "alle macht".

En dan: “Altijd”? Alle dagen. Goede dagen, kwade dagen. Dagen van voorspoed en tegenspoed. Dagen van gezondheid, maar ook dagen, dat je ziek bent. Oorlogsdagen en vredestijd.

En: overal? Dus hier in het welvarende Nederland -  maar dan dus ook aan de andere kant van de wereld, waar armoede heerst of oorlog wordt gevoerd? In een feestzaal, waar twee gelukkige mensen hun huwelijk vieren, maar dan dus ook in een ziekenzaal, waar iemand pijn ligt te lijden?

Je krijgt soms de indruk, dat God machte­loos aan de kant zit toe te kijken. Je krijgt de indruk, dat Hij op sommige dagen ver te zoeken is. En zegt het woord ‘hemelvaart’ het al niet? De HEER is in de hemel – en dat is toch allemachtig ver weg? De HEER is koning, maar op Zijn regering valt allemachtig veel aan te merken. De HEER zit op Zijn hemelse troon, maar dat is voor ons zo allemachtig hoog verheven.

Een God voor altijd en overal - is het niet te mooi om waar te zijn?

Nu moeten we de HEER Jezus wel goed begrijpen. Wat Hij bedoelt met "alle macht". Dat legt Hij namelijk even later uit, als Hij eraan toevoegt: "Ik ben met jullie”. Zijn macht, Zijn al-macht is niets meer, maar ook niets minder dan Zijn aanwezig­heid. Dát heeft Hij ons te bieden: ‘Ik ben met jullie, alle dagen’.

Er zijn momenten in je leven, dat dát ook het meest waardevolle is. Dat er iemand bij je is. Iemand, die aan je denkt. Iemand, die voor je bidt. Iemand, die met je meeleeft. Iemand met een luisterend oor, waar je je verhaal kwijt kunt. Zoals Toon Hermans het zegt over een echte vriend die met je lacht en met grient.

Mensen kunnen dat voor mensen zijn. Je bent mens voor elkaar en met elkaar. Mede - mens. In die kostbaar kwetsbare mensen komt die allemachtige HEER ons tegemoet. ZO is Hij ons menselijk nabij.

Maar er zijn momenten, waarop je geheel alleen verder moet. Jouw gedachten kun je aan niemand meer kwijt. Jouw diepste pijn kan niemand voelen. Jouw intense verdriet kan niet door een ander gedragen worden. Sommige deuren moet je alleen door. Ieder medemens (hoe dierbaar ook) moet dan buiten blijven staan. De diepste diepten - daar kan geen mens je volgen. Er is slecht één, die dan wél mee kan. Dat is Jezus, dat is de HEER. Hij is zó allemachtig ver weg, maar kan ook zo allemachtig dichtbij komen. In jouw diepste wezen. Waar niemand anders kan komen. Wanneer niemand anders ons kan bereiken.

Dan kunnen we weer opnoemen: Alle dagen en alle plaatsen van oorlog, honger en ellende, van verdriet en pijn, van eenzaamheid en angst. Altijd en overal: in de loopgraven, op het slagveld, in het concentra­tie­kamp, in het ziekenhuis, op bergen en in dalen, ja, tot in dood. Jezus wil door Zijn Geest bij ons zijn en bij ons blijven. Hij kan dat ook. Die hemel is niet allemachtig ver weg; die hemel is ook allemachtig dichtbij.

Deuren slaan achter je dicht. Iedereen moet achter blijven. Maar niets kan ons van Zijn liefde scheiden. Hij is er. Altijd en overal.

“Ik ben met jullie”. Dat zegt onze hemelse Koning. HIJ, die inderdaad overal geweest is, waar wij ooit terecht kunnen komen. Hij is uit de hemel neergedaald in onze ellendige wereld. Hij kende de armoede van een dakloze vluchteling. Hij heeft de smaad en de spot ondergaan van een misda­diger. Hij voelde de grootste pijn van de marteling aan het kruis. Hij doorleed totale eenzaam­heid. Hij werd zelfs door God verlaten. Hij heeft onze zonden gedragen en ging er aan kapot. Hij daalde af tot in het graf. Tot in de dood is Hij geweest. Om tot in de dood bij ons te zijn.

Hij gaat met ons mee tot de voltooiing van deze wereld. Want dat de HEER alle macht heeft, betekent ook, dat Hij uiteindelijk de hele wereld wel degelijk in Zijn hand houdt. Dat de wereld tenslotte niet ten onder zal gaan, maar dat er een nieuw begin zal komen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voltooid. Voleindigd. Volmaakt.

Hoe duister de weg ook moge zijn. Hoe zwaar ook de tocht door het leven. De HEER bereikt per slot van rekening Zijn doel. Met mijn leven. Met ons bestaan. Met heel de wereld komen we tenslot­te uit, waar onze HEER het wil hebben.

En daarom roept Hij ons. De HEER met alle macht, altijd en overal, zoekt volgelingen, leerlingen, discipelen. Om Zijn almacht handen en voeten te geven. Om er te zijn voor elkaar. Om de ander nabij te zijn. Je hoeft nooit alleen op pad. God gaat met je mee door water en door vuur. Dat is het allemachtig mooie nieuws van hemelvaart.