Website ds. Hans van Dalen

PREDIKANT TE NIJVERDAL

 

 

 

Een horend hart


 

‘Schenk uw dienaar een opmerkzame geest…’ (1 Koningen 3:9)

 

 

Veel vergaderingen en bijeenkomsten worden met gebed begonnen. Voordat de discussies een aanvang nemen, spreekt men tegenover God uit, dat Zijn hulp niet gemist kan worden. Zonder Gods bijstand gaat het niet. Een goed begin: ‘Bid eer ge begint’
Als koning Salomo aan zijn regeringsperiode begint, begint ook hij met gebed. Salomo is pas koning van Israël geworden. In de nacht krijgt hij een droom. In die droom verschijnt de HERE God aan de kersverse koning. ‘Wat zal Ik jou geven?’ vraagt de HEER aan Salomo. Salomo vraagt dan (opmerkelijk genoeg!) niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van zijn vijanden. Salomo bidt: ‘Geef mij een opmerkzame geest’. ‘Een horend hart’, staat daar letterlijk in de Bijbel; een hart, dat in staat is om te horen.
Dan kun je de klemtoon tweemaal anders leggen. Salomo vraagt een HART om te horen. En Salomo vraagt om een hart om te HOREN.
Een wijze man of vrouw heeft een HART om te horen - klemtoon op HART. Een gezond mens heeft oren om te horen. Als ze in orde zijn, wees er dan dankbaar voor. Doof of slechthorend zijn is uitermate lastig. Als je goede oren hebt, gebruik ze dan ook goed. Maar Salomo vraagt dus méér dan oren om te horen. Hij vraagt om een hart, dat horen kan. Met je hart kun je veel meer horen, dan met je oren alleen. Je bent er namelijk niet, als je alleen met je oren de hoorbare klanken opvangt, die mensen uitspreken. Je hebt een hart nodig, dat aanvoelen kan, wat die ander bedoelt. Je hebt een hart nodig om achter de vrolijke grappen van een vriend toch zijn diepe nood of eenzaamheid te peilen. Je hebt een hart nodig om tijdens de klaagzangen van een verbitterd mens toch geduldig te blijven luisteren. Je hebt een hart nodig om achter de soms zo onverschillig klinkende woorden van je kinderen of kleinkinderen toch hun bewogenheid, hun liefde, hun geloof te ontdekken. Dan heb je aan oren niet genoeg. Met een HART, dat hoort, ben je in staat om echt je naaste in liefde te dienen.
Ja, een hart om te HOREN. Klemtoon op HOREN. Een wijze man of vrouw is in staat om te HOREN. Dat is nogal opzienbarend. In onze wereld geldt voor een wijze man of een wijze vrouw: hij of zij kan goed uit zijn woorden komen. Hij kan het mooi vertellen. Zij heeft veel kennis en kan die kennis duidelijk overbrengen op anderen. Een wijs mens is in onze ogen: iemand, die heel veel weet, het heel mooi kan zeggen en alles haarfijn uit kan leggen. Maar wijsheid, echte wijsheid is meer dan veel weten en het goed kunnen vertellen. Wijsheid begint met je oren. Echte wijsheid is in de allereerste plaats: HOREN. Horen naar de stem van een medemens, maar ook horen naar de stem van God. Luisteren naar de verhalen, waarin Hij tot ons komt.  
Juist Gods verhaal is bedoeld om te beluisteren met een ‘opmerkzame geest’.
 
Daarom bidden wij:
 
‘Heer, geef ons een hart om te horen.
Geef ons een opmerkzaam hart.  
Een hart, dat stil kan zijn.
Een hart, dat luisteren kan.
Naar een ander.
Naar DE Ander’. 

 Sinds 17 maart 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nijverdal.  Reageren? Vul het formulier in! 

74625